Friday, February 6, 2015

Padamu Negeri..... Oh.... Padamu Negeri...

Semakin canggih teknologi guru semakin dituntut untuk mengikuti kemajuan TI dalam kata lain guru tidak boleh GapTek (Gagap Teknologi).