Monday, March 16, 2015

MTS ISLAMIYAH BLIMBINGFriday, February 6, 2015

Padamu Negeri..... Oh.... Padamu Negeri...

Semakin canggih teknologi guru semakin dituntut untuk mengikuti kemajuan TI dalam kata lain guru tidak boleh GapTek (Gagap Teknologi).